Sản Phẩm Nổi bật
Chi tiết về sản phẩm

Đây là Trầm Hương Sánh, không hóa chất, không pha, không sơn. Trầm Hương sánh hạng 4: đen, đậm, đặc, mùi rất thơm khi đốt.

Công Dụng: Thuốc, Nước Hoa, nghi thức Tôn Giáo

Vui lòng liên hệ anh Xuyên: 0933798448 để biết thêm chi tiết về sản phẩm và giá cả.

Hoặc Email: info@tramhuongxuyenviet.com

Sản phẩm cùng nhóm
Trầm Miếng Chìm
Trầm Miếng Chìm
Mua
Chi tiết
Trầm Hương Sánh hạng 5
Trầm Hương Sánh hạng 5
Mua
Chi tiết
Trầm Hương Sánh hạng 4
Trầm Hương Sánh hạng 4
Mua
Chi tiết

Trầm Hương Miếng hạng 5
Trầm Hương Miếng hạng 5
Mua
Chi tiết
Trầm Hương Miếng hạng 4
Trầm Hương Miếng hạng 4
Mua
Chi tiết
Trầm Hương Miếng 3 Chìm
Trầm Hương Miếng 3 Chìm
Mua
Chi tiết